Zekerheden

Heeft u meer vragen dan wij hier beantwoorden over onze dienstverlening? 

Vraag gerust

Onderhoud 

De beveiliging en optimalisatie van de performance van onze online software heeft onze constante aandacht. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen voeren wij daartoe regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan onze systemen. Groot onderhoud doen wij zoveel mogelijk buiten kantooruren, maar klein onderhoud doen wij maandelijks op vaste momenten.  Uiteraard is hierbij ons doel dat de gebruikers hier geen hinder van ondervinden.

Nieuwe tijden, nieuwe zekerheden

Sinds 1998 is Compano specialist op het gebied van software. In de beginjaren natuurlijk nog Dos en Windows: nog steeds worden klanten van het eerste uur door ons geholpen met deze "lokale" software. Sinds begin 2000 echter is de focus op online software komen te liggen en inmiddels zijn de meeste klanten 100% "in de Cloud" werkzaam. Speciaal voor deze doelgroep hebben we extra zekerheiden in het leven geroepen: de Escrow regeling.

Wat is Escrow?

Softwareprogramma’s werden in het verleden geïnstalleerd op (lokale) computers bij de gebruiker. Om de software aan te passen is de broncode nodig. Een Escrow regeling voorziet erin dat de maker de broncode bij een onafhankelijke derde partij deponeert. De escrow agent neemt deze broncode in bewaring, verzorgt controles en vraagt updates op. Bij faillissement van de maker kon de opdrachtgever gebruik maken van zijn Escrow recht om de code op te eisen. Zo kan de gebruiker het onderhoud en (door)ontwikkeling zelf (laten) verzorgen.

ISO 27001

Het vastleggen van werkwijzen middels procedures garandeert een hoger kwalitatief proces. Om dit proces te borgen, hebben wij ervoor gekozen om ons te laten toetsen conform ISO 27001. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laten wij zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Voor ons betekent dit dat wij een managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde hebben om dit te ondersteunen.
Onze ISO werkwijze wordt jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke partij (TUV), wat voor u de garantie geeft dat alles goed geborgd is in de organisatie voor een professionele dienstverlening.

Online vraagt om een andere aanpak

Vandaag de dag spelen er hele andere factoren bij Cloud-software. Klanten willen de zekerheid bij faillissement dat hun bedrijfsproces, welke afhankelijk is van de Cloud-software, gegarandeerd is. Daarom heeft Compano voor die klanten die dit wensen, standaard de mogelijkheid om gebruik te maken van een Escrow regeling. Bij een faillissement is er garantie dat de applicatie én data 6 maanden onafgebroken toegankelijk blijven. Daarnaast is het gebruiksrecht geregeld om aanpassingen in de code te kunnen verrichten voor zowel beheer, onderhoud als structurele aanpassingen. Moderne maatregelen voor moderne software, standaard goed geregeld bij Compano.

Meer Informatie nodig?

Scroll naar boven