• Home
  • Privacy statement

Privacy statement

Uw gegevens

Compano is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor diens activiteiten. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Compano gebruikt persoonsgegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst of dienstverlening via internet.

Beveiliging gegevens
Compano maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Klikgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessegebied of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Compano geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Compano behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Compano en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in te zien. U kunt uw verzoek hiervoor sturen naar info@compano.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacybeleid, neemt u dan contact op met Compano.

Scroll naar boven