Nieuwsberichten, testimonials en blogs van Compano

UNETO-VNI verandert van naam

UNETO-VNI verandert van naam

Vanaf januari 2019 verandert UNETO-VNI van naam: Techniek Nederland. 

Uneto-VNI veranderd van naam om onze sector en onze leden sterker op de kaart te kunnen zetten. Een krachtige en herkenbare naam helpt daarbij. Dit is nodig omdat het belang van techniek voor de ontwikkeling van Nederland snel groter wordt. Dat vraagt om een andere rol voor onze leden en voor onze sector. Een meer prominente rol. 

 

Als sector worden we steeds belangrijker als het gaat om het realiseren van grote maatschappelijke veranderingen voor Nederland. We moeten onze bescheidenheid durven te laten varen en opkomen voor onze nieuwe positie. Want laten we duidelijk zijn; energietransitie, langer gezond thuis wonen, smart mobility of grote oplossingen voor verstedelijking en veilige digitalisering: het begint allemaal bij goed ontworpen en geïmplementeerde techniek. 

Wij hebben ons ontwikkeld tot een instituut dat technische dienstverleners uit meerdere sectoren verbindt en vertegenwoordigt. Onze leden maar ook de vele betrokken, Nederlandse belanghebbenden – van consument tot zakelijke opdrachtgever, van kennisinstituten tot samenwerkingspartners – vragen om eenduidige regie en krachtige vertegenwoordiging en ontwikkeling van het hele toegepaste techniekdomein. Zowel in politiek Den Haag en op landelijk niveau, als ook in regionale projecten en samenwerkingsverbanden. Zowel binnen als buiten onze eigen sector.

Meer info kunt u vinden op: www.technieknederland.nl/vragen-over-de-nieuwe-naam

Scroll naar boven