Uniforme calculatie oplossing voor verschillende normstellingstechnieken.

Stork

Contactpersoon

Patrick Sanders

Vraagstuk

Een uniforme software-oplossing voor het transparant calculeren van onderhoudswerkzaamheden volgens verschillende normstellingstechnieken.

Oplossing

In de Compano Online Software worden de CDO-calculatieregels ingevoerd volgens een vaste hoofdstuk indeling, maar met de mogelijkheid om onderdelen te verwijderen of juist toe te voegen, afhankelijk van de omstandigheden van een opdracht. Door te werken met COS heeft Stork zowel voldoende controle als maximale flexibiliteit bij het maken van calculaties.

Binnen de Businessline Services werkt Stork aan onderhoud voor een groot aantal klanten in sectoren als olie & gas, chemie, industrie, food, water & infra en renewable energy. Het werk dat Stork verricht is samen te vatten als "we keep your assets running": het in standhouden en optimaliseren van assets, waarbij de assets enerzijds worden onderhouden en waarbij anderzijds continu wordt gezocht naar mogelijkheden om de prestaties van de assets te verbeteren.

Voor al deze typen klanten en werken zocht Stork een uniform softwarepakket om onderhoudswerkzaamheden mee te calculeren. Patrick Sanders, Chief Office Engineer BL Services Nederland bij Stork, legt uit: "Om te calculeren gebruikten we voor diverse klanten diverse systemen. Soms was dat een calculatiemodule in het SAP pakket van de klant, maar soms ook verschillende zelfontwikkelde tools. We waren al langer op zoek naar één professionele calculatietool, met een goede rapportage, waarmee we op een uniforme maar toch flexibele wijze zouden kunnen werken. Verder hechtten we ook aan een cloud-based oplossing zodat het calculatiepakket vanaf meerdere locaties bereikbaar was zonder dat er eerst software op een werkplek geïnstalleerd of onderhouden moest worden."

Proof of concept

Na een korte inventarisatie besloot Stork tot een pilotproject met Compano. "Om te toetsen of de Compano Online Software toereikend was, hebben we ons in de conceptfase gericht op een van de moeilijkste hoofdstukken van het CDO Handboek. De calculaties voor deze onderhoudswerkzaamheden zijn vrij complex, maar voor onze klanten maken we graag een transparante, open begroting.", vertelt Patrick Sanders.

De CDO-stamgegevens werden door Compano in een besteksysteem vastgelegd. Het besteksysteem bepaalt hoe een offerte wordt opgebouwd, waarbij flexibel gekozen kan worden uit 25 hoofdstukken waarin werkzaamheden met hun bijbehorende calculatieregels zijn vastgelegd.

Flexibel en efficiënt calculeren

"Wat betreft het pilotproject ben ik heel tevreden.", beaamt Patrick. "Vandaar dat we na de afronding van de POC-fase direct verder zijn gegaan met de definitieve implementatie. We zijn gestart met een aantal key users, die inmiddels dankzij COS sneller kunnen calculeren. Waar we écht een effectiviteitsslag maken is in vergelijkbare werkpakketten. Bijvoorbeeld, als je voor een apparaat naast een reinigingsbeurt later ook een keuring moet doen, dan zitten daar veel dezelfde handelingen in. COS stelt ons in staat om dit efficiënt en flexibel te doen."

Nu het concept bewezen is, werkt Patrick aan de verdere uitrol van COS: "We willen nu eerst routine opbouwen, ervaringen delen en evalueren. Op dit moment werken er 30 werkvoorbereiders met de calculatiesoftware. Dit zullen we spoedig uitbreiden. Omdat we zelf in COS data kunnen uploaden, kunnen we ook andere normsystemen toevoegen en zijn we straks geheel zelfvoorzienend."

Toekomstplannen

"Kijk ik naar de verdere toekomst,", vertelt Patrick, "dan zijn bijvoorbeeld koppelingen mogelijk met SAP en onze materiaalcatalogussen. Al met al ben ik heel goed te spreken over COS en over de service die door Compano verleend werd."

 

Meer weten over Stork?
https://www.stork.com/nl

Werken bij Stork?
https://jobs.stork.com/nl


"Omdat we zelf data kunnen uploaden, kunnen we ook andere normsystemen toevoegen en zijn we straks geheel zelfvoorzienend."
- Patrick Sanders, Stork
Scroll naar boven