Consultancy

complexiteit vertaald in helder plan

U heeft besloten om Compano Online Software te gaan inzetten. Om dit succesvol en op korte termijn te realiseren, is vaak een consultancy traject gewenst. In dit korte traject wordt in overleg met u een concreet resultaat en oplossing gedefinieerd. Vervolgens bepalen wij samen globaal welke werkzaamheden gedaan moeten worden en wie dat gaat doen.

Hierbij zullen wij kijken naar de diverse systemen die al in gebruik zijn. Zijn er systemen die informatie aanleveren of waar de informatie heen gaat? Dienen er import- en exportsjablonen gedefinieerd te worden? Zijn er specifieke dataconversies nodig van of naar een bepaald formaat?

Naast de werkzaamheden benoemen wij de verantwoordelijke personen die de verantwoordelijkheid hebben voor het traject. Zij zullen tijdens de implementatiefase de verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden vanuit de klantzijde. Een realistische planning wordt gedefinieerd en tevens wordt besloten wie na de implementatie een introductietraining dient te krijgen.

De consultancyfase wordt afgerond met een praktisch document. Geen wollige teksten maar duidelijke informatie die ervoor zorgt dat de volgende fases vlot doorlopen kunnen worden binnen tijd en budget.